Det såriga förhållandet mellan människa och natur utgör kärnan även i Katarina Grip Hööks arbete ”Skogen i Loos”. Med den montageartade strukturen ställs olika tidsperspektiv, rörliga och stilla bilder, vida utblickar och detaljer mot varandra och ger filmen en uppbruten och essäistisk karakta…(Read More)

Katarina Grip Höök