Posts Currently viewing the category: "Texts"

Dark Matters, ett fotografiskt arbete utan kamera, det kan läsas som ett markens eko. Genom att låta olika rödlistade organiska material från platsen göra avtryck på en ljuskänslig emulsion lät jag naturen bli ett mörkrum. Närheten mellan bild och objekt skapar en taktil sinnlighet. Metodens slumpma…(Read More)

Det såriga förhållandet mellan människa och natur utgör kärnan även i Katarina Grip Hööks arbete ”Skogen i Loos”. Med den montageartade strukturen ställs olika tidsperspektiv, rörliga och stilla bilder, vida utblickar och detaljer mot varandra och ger filmen en uppbruten och essäistisk karakta…(Read More)

Katarina Grip Höök