Posts From the monthly archives: "June 2017"

Dark Matters, ett fotografiskt arbete utan kamera, det kan läsas som ett markens eko. Genom att låta olika rödlistade organiska material från platsen göra avtryck på en ljuskänslig emulsion lät jag naturen bli ett mörkrum. Närheten mellan bild och objekt skapar en taktil sinnlighet. Metodens slumpma…(Read More)